Phụ kiện thi công mái poly

Nẹp H nối tấm dài 6m

78.000 VNĐ

Phụ kiện thi công mái poly

Nẹp U 7 dài 6m

19.000 VNĐ

Phụ kiện thi công mái poly

Nẹp nhựa chữ H 6m

187.000 VNĐ

Phụ kiện thi công mái poly

Nẹp nhựa chữ U 6m

110.000 VNĐ