Tấm lấy sáng – Tấm lợp lấy sáng thông minh polycarbonate lấy sáng với các mức độ xuyên sáng khác nhau theo màu tấm poly và theo poly đặc hay poly rỗng.

Màu Sắc Truyền Sáng Truyền Nhiệt
Blue 24% 56%
Bronze 36% 47%
Green 40% 50%
Opal 46% 9%.
Green 47% 48%
Clear 89% 69%

 

Giá từ: 1.950.000 VNĐ
Giá từ: 1.280.000 VNĐ